RTK Radio Kosova

RTK Radio Kosova
 Information:

RTK Radio Kosova live broadcasting from Cosovo. RTK Radio Kosova broadcast various kind of latest hip hop, classic, dance, electronic etc. music . RTK Radio Kosova is a one of the most famous online radio station on Cosovo.


RTK Radio Kosova Location:

Priština

Genres: news,talk,information

So… Enjoy the Power of RTK Radio Kosova…