Radio BIR

Radio BIR

Radio BIR

– Radio Islamske zajednice u BiH, radio BIR je startao sa emitovanjem programa 11.02.2008. godine. Programska shema obuhvata sadržaje edukativnog, informativnog, obrazovnog i vjerskog karaktera.

Tel.: +387 33 552 555
Fax: +387 33 552 556